Predallen of breedvloerplaten zijn dunne betonplaten van ongeveer 5 cm dik die dienst doen als onderste schil van een betonplaat die de nodige onderwapening bevat. Deze gewapende betonplaten zijn standaard 2.5m breed en worden aangevuld met de nodige pasplaten.

Een predal bestaat uit hoofd- , verdeelwapening en tralieliggers. De tralieliggers zorgen voor de nodige stijfheid bij het ontkisten, het transport en de plaatsing. Op deze tralieliggers kan gemakkelijk een bovenwapeningsnet geplaatst worden, want de hoogte van de tralieligger is zo bepaald dat de bovenwapening op de juiste hoogte zit, zodat afstandhouders overbodig zijn.

Op de werf moet nog enkel de voegwapening, bijlegwapening en de bovenwapening geplaatst worden, vooraleer de opstortlaag kan aangebracht worden. Dit geheel vormt dan een monoliet volle betonvloer. 

Voordelen:

  • Snelle plaatsing
  • Ingewikkelde vormen en uitsparingen mogelijk zonder dure raveelconstructies
  • Weinig voegen door grote plaatbreedte
  • Punt- en lijnlasten kunnen gemakkelijk worden opgevangen door het plaatsen van extra onderwapening
  • Onderzijde kan glad of ruw uitgevoerd worden.

Technische kenmerken:

 Transportgewicht predal 5 cm dik  125 kg/m²
Brandweerstand Rf 60
Omgevingsklasse El
Onderzijde  Glad (standaard) Ruw
  min max
Vloerdikte  14 cm +/- 40 cm
Lengte 0.5 m 7 à 8 m
Breedte 0.15 m 2.5 m

Montage:

  • De predallen worden geplaatst volgens het legplan.
  • Op het legplan zijn soms bijkomende wapeningsstaven voorzien, dit zijn minimum diameters.
  • Bij het gebruik van kabels zeker op 4 punten aanpikken op lengte/5 van het uiteinde. Bij zeer lange predallen is het aangewezen een heftoestel te gebruiken.
  • De aannemer moet zorgen dat de muren goed horizontaal zijn, daarom kan het noodzakelijk zijn om een mortelbed aan te brengen.
  • De schoren moeten blijven staan tot na volledige verharding van de druklaag (28 dagen)

Offerte:

U kan vrijblijvend een offerte aanvragen. Hiervoor bezorgt u ons een architectuurplan en/of studieplan.

Bestelling:

Bij bestelling wordt er een legplan opgemaakt aan de hand van de architectuurplannen of indien aanwezig de studieplannen. Dit legplan wordt ter controle naar de aannemer teruggestuurd. Die dan de afmetingen op de werf controleert. Wanneer wij schriftelijk de goedkeuring met eventuele aanpassingen terugkrijgen, wordt het legplan aangepast en de predallen in productie genomen.

Op de goedkeuring wordt de gewenste datum van levering/plaatsing/afhaling genoteerd, deze datum wordt in onderling overleg zoveel mogelijk gevolgd.

Indien er geen betonstudie is uitgevoerd van de werf en er toch één vereist is, vragen wij prijs aan een studiebureau en delen wij u die prijs vrijblijvend mede.

Voor verdere inlichtingen kan u de dienst predallen rechtstreeks contacteren op:
predallen@skynet.be
tel: 050/23.16.55