Onze voorgespannen holle vloerelementen dragen het BENOR-kwaliteitslabel. Ze zijn vervaardigd uit hoogwaardig beton van sterkteklasse C40/50. De nominale breedte bedraagt 60 of 120 cm. Ze zijn leverbaar met een gladde of een ruwe onderzijde.

De brandweerstand is Rf 30, Rf 60 of Rf 120, volgens de eisen van de klant.

Over de ganse lengte van de voorgespannen gewelven zijn kanalen aangebracht om het eigengewicht te beperken. De elementen zijn zelfdragend en behoeven geen tijdelijke ondersteuning bij de montage.

Bij toepassing van een eventuele druklaag wordt de dikte, de betonkwaliteit en de wapening door ons opgegeven. Het bovenvlak van de vloerelementen is ruw om een goede hechting met de druklaag te verkrijgen.

De voorgespannen holle vloerelementen vinden hun toepassing in woonhuizen, appartementen, kantoren, opslagplaatsen, fabrieksgebouwen, …

Voordelen:

 • Geen bekisting nodig
 • Geen of weinig schoring nodig
 • Eenvoudig montage, waardoor het bouwproces aanzienlijk korter is.
 • Grote overspanningen haalbaar waardoor het aantal balken en kolommen beperkt kan worden.
 • Een druklaag is niet altijd noodzakelijk

Technische kenmerken:

Hoogte cm 13 13 16 16
Breedte cm 60 120 60 12
Onderzijde   ruw glad ruw glad ruw glad ruw glad
Transportgewicht kN/m 1.29 1.27 2.59 2.55 1.57 1.22 3.17 3.12
  kN/m² 2.15 2.12 2.16 2.13 2.26 2.58 2.64 2.6
Vulbeton L/m² 6.5 8 2.6 3.6 8.7 10.3 3.6 4.6
Theoretisch rekengewicht
(inc. voegvulling)
kN/m² 2.31   2.22   2.84   2.84  

Montage:

 • De gewelven dienen steeds aan de uiteinden opgenomen te worden. Het geheel dient steeds in evenwicht te zijn. Er zijn ook klemmen gratis ter beschikking die periodiek door de veiligheid gekeurd worden.
 • Wanneer gewelven door ons worden opgelegd, dient de klant minstens 2 personen te voorzien.
 • De opleg op de muren dient vlak en zuiver te zijn. De nominale opleglengte bedraagt 7 cm. Het is aanbevolen om de gewelven in een mortelbed te plaatsen.
 • Indien er een legplan door ons opgemaakt is, dienen de gewelven volgens dit plan geplaatst te worden.
 • Vloerelementen in spanbeton vertonen een tegenpeil, dit kan van elk element verschillen. Daarom dient een voorlopige steun geplaatst te worden tot na het tijdstip van verharden van de voegvulling en eventuele druklaag zodat een vlak plafond bekomen wordt. De schoren moeten 28 dagen na het storten blijven staan en mogen niet aangespannen worden.

Extra mogelijkheden:

 • Pasplaten zijn mogelijk op 30,40,50,70,80,90,100 en 110 cm
 • Sparingen
 • Raveelconstructies
 • Opengemaakte kanalen
 • Hamerkoppen
 • Uitstekende wapening

Offerte:

U kan vrijblijvend een offerte aanvragen. Hiervoor bezorgt u ons de lengte van de gewelven en de belasting erop en/of een ingenieursplan en/of een architectuurplan.

Bestelling:

Bestellingen dienen schriftelijk te gebeuren. Indien noodzakelijk wordt een legplan opgemaakt en ter controle aan de aannemer bezorgd. Die geeft op zijn beurt de goedkeuring voor productie met eventuele aanpassingen t.o.v. het originele legplan.

Voor verdere inlichtingen kan u de dienst voorgespannen gewelven rechtstreeks contacteren op:
gewelven@skynet.be
tel: 050/23.16.56