Voor uw kraanwerk kan op ons beroep worden gedaan voor volgende zaken:

 • Delven van funderingen
 • Nivelleren van terreinen met laser en alle grondwerken
 • Leveren en plaatsen van :
  •  regenwaterputten en septische putten tot 20.000 l.
  •  prefabkelders (zelfdragend)
  •  huishoudelijke waterzuiveringssystemen
  •  smeerputten, vetontvangers, enz.
 • Afbraakwerken, uitbreken van beton met breekhamer

Wij beschikken over een delfkraan van 22 ton op rupsen voor de grotere werken en een minigraver 3.5 ton op rubberen loopwerk voor de kleinere werkjes.